IMG_20170811_074029.jpg

Organisoi asiakaskokemus

(1) Profiloi ja ryhmittele asiakkaat ostokäyttäytymistä analysoimalla. Unohda hetkeksi toimiala ja demografiset tekijät.

(2) Kiteytä lisäarvo- ja motiivitekijät eli kunkin asiakasryhmän käyttäytymiselle ominaiset kriittiset tekijät. Eli mitä asiakas on oikeasti ostamassa ja miksi.

(3) Kuvaa yrityksesi tavoiteprofiili eli millaisena haluat kohderyhmiesi näkevän, hahmottavan ja kokevan yrityksesi. Ole konkreettinen!

(4) Kuvaa, prosessoi ja vastuuta toteutus eli kuka tekee ja mitä. Miten tavoiteltavat asiat todellisuudessa näkyvät ja konkretisoituvat asiakkaalle.

(5) Määritä mittarit. Mitä ja miten tekemistä ja vaikutusta mitataan. Toistuvasti. Säännöllisesti.

Ja tärkein: Osallistuta tähän koko henkilöstö tai vähintäänkin yksi jokaiselta osastolta! Yhtenäisyys ja johdonmukaisuus tulee luonnostaan:).