Asiakasprofilointi > Asiakassegmentointi > Yrityksen asemointi > Toiminnan differointi

Kohderyhmänne asemoivat ja profiloivat tuotteenne, palvelunne ja yrityksenne useimmiten eri tavoin miten olette sen itse asemoineet. Jos ja kun näin tapahtuu, yrityksenne  toiminta tarjoomineen toimintamalleineen ei kohtaa kohderyhmiänne optimaalisella tavalla. Me varmistamme työksemme, että yrityksenne asemoituu ja profiloituu kohderyhmissänne kilpailukykyisesti oikein jotta asiakasneuvottelut pyörisivät muissakin asioissa kuin perinteisten hintakysymysten ympärillä.

Asiakashoitomallit nähdään käytännössä ja liian usein tuotantoprosessina. Tällöin johdetaan resursseja, ei asiakaslisäarvoa saati asiakaskokemusta. Me huolehdimme, että kohderyhmäsi on segmentoitu oikeilla, toimintaa ohjaavilla kriteereillä ja johon on rakennettavissa aidosti asiakaslähtöinen tarjooma ja toimintamalli mittareineen päivineen. Lisäksi varmistamme, että kokonaisuus on myös sisäistetty organisaatiossanne.

Me palvelemme asiakkaitamme kumppanina

Yrityksesi menestys ja kilpailukyky ovat toimintamme punainen lanka         

  • Konsultointi
  • Valmennukset  
  • Tutkimukset